This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Soul Business - Vad är det?

Jag tror att alla vi som lever här på jorden har ett purpose. Om ditt purpose är kärnan och kraften i ditt företag – att på ditt unika sätt göra världen till en bättre plats – då har du en Soul Business.

Varför Soul Business?

Ett företag med ett purpose är bevisat mer framgångsrikt än ett företag som inte har det. Då 95% av alla beslut vi fattar görs utifrån den emotionella delen av oss själva, hjälper ett purpose att skapa en djupare kontakt med dina kunder. Connetction bygger tillit, och tillit är det om krävs för att någon ska investera (med glädje) i din business.

Så, att som entreprenör lära dig hur du når ut med din business på ett innovativt sätt, hur man tydliggör sitt budskap och attraherar sina drömkunder för att skapa tillit är helt ovärderligt. Genom att på olika sätt visa ditt företags själ och purpose, kommer du skapa ett starkt varumärke och även engagemang och tillit hos din drömkund. Och ha så mycket roligare på vägen mot din dröm!

Om du inte mår bra, kommer inte din business gå bra

En sak som många entreprenörer inte pratar om, men som är en stor del av att driva en Soul Business, är det inre jobbet. Att driva ett företag innebär minst lika mycket inre jobb som ett strategiskt jobb. Om du inte tror på dig själv så kommer ingen annan heller att göra det, om du inte känner dig värd kommer du inte kunna ta betalt för dina tjänster. Och om du inte tar hand om dig själv och mår bra, så kommer inte heller din business gå bra.

När du investerar tid, energi och pengar i dig själv för att växa och expandera - Så kommer också din business att expandera! Allt börjar med relationen med dig själv.

Du har en Soul Business när..

Din business är en förlängning av dig och är skapad utifrån din passion, dina gåvor och din story.

✓ Du investerar minst lika mycket i dig själv som du investerar i din business. För att du vet att du behöver må bra och växa, för att din business ska kunna göra det.

Du har en stark intuition som guidar dig framåt i olika beslut du behöver ta, samtidigt som du jobbar med en genomtänkt businesstrategi för att bygga ditt varumärke och få ut din business till världen.

Du vet att det du erbjuder i din Soul Business på något sätt gör världen till en bättre och härligare plats, och du känner starkt att det är en del av ditt Soul Mission.

Har du en Soul Business som du vill få ut till världen?

Jag behöver hjälp!

Att vara redo är inte en känsla – Det är ett beslut! Så vad väntar du på?

Learn more

Cart

No more products available for purchase